IB Program. To je plnohodnotný a šťastný život

Dávno neplatí, že by bylo vzdělání výsadou bohatých. Každý mladý dospělý, každé dítě, má v dnešní době nezadatelné právo na kvalitní vzdělání, které mu umožní prožít šťastný a plnohodnotný život po všech stránkách. Park Lane International School nabízí svým studentům kvalitní zázemí pro osobní růst. Zní to lákavě? Škola pro cizince a její IB program je jediná svého druhu u nás.

IB program na Park Lane International School

Z vašeho malého dítka vyrostl školák, s kterým teď společně vybíráte školu, která mu umožní využít v budoucnu naplno potenciál, s kterým se narodil a který jste mu dosud pomáhali rozvíjet řadou zájmových kroužků. Přejete si pro něj samozřejmě tu nejlepší školu, která mu umožní připravit se na úspěšné přijetí a následné studium na libovolné světové univerzitě.

IB program, celým názvem International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) nabízí v rámci Park Lane International School podporující a tvůrčí prostředí, které umožňuje studentům růst směrem k úspěšnému osobnímu i pracovnímu životu. Jeho náplní je připravit děti ve věku 16 až 19 let na budoucí studium, ať už si vyberou jakékoli zaměření.

Samotný program však není pouze o vzdělání. Jeho cílem je podpořit nejen intelektuální stránku studentů, ale také rozvíjet jejich emocionální a společenské schopnosti a podporovat tak jejich celkovou životní harmonii.

Park Lane International School si vytyčila nemalý cíl, který se jí však daří dle zpětné vazby studentů plnit na sto procent. Nejde pouze o úspěšně podané přihlášky, ale o samotný růst během studia. Naši studenti jsou spokojeni a těší se do školy. Náš institu se jim stal spíše druhým domovem než povinností, do které by se jim nechtělo.

Zaměření International Baccalaureate Diploma Programme

Už víte, jaká je podstat celého studia. Teď si ještě projdeme několik styčných pilířů, na nichž je IB program Praha postaven.

  • Rozvoj studenta po intelektuální, fyzické, emocionální a mravní stránce.
  • Příprava na vysokoškolské povinnosti (studenti mají náskok oproti studentům z jiných škol).
  • Utváření pozitivního vztahu ke vzdělávání.
  • Studium je postaveno na 6 předmětech, skrze něž student porozumí probírané látce a získá hluboké znalosti.
  • Metoda rozšířené eseje, Extended essay, umožňuje další prohloubení znalostí.
  • Tradiční akademické předměty včetně kurzu Teorie vědění.
  • Studium minimálně dvou cizích jazyků včetně poznání jiných kultur a porozumění jejich zvykům.
  • Systém CAS, jinak také podpora rozvoje mezilidských vztahů prostřednictvím kreativity, akce a služby.

Jedinečná možnost pro každého studenta

Studium je z velké části zaměřeno na odpovědnost za vlastní vzdělání a schopnost korigovat co a v jaké míře se bude student sám učit.

Paul Ingarfield, ředitel mezinárodní školy Park Lane International School, úspěšně vytvořil prostředí, umožňující studovat v anglickém jazyce na mezinárodní úrovni. Je to jedinečná příležitost pro vaše dítě i vás jako rodiče sledovat, jak se postupně vyvíjí a využívá svůj potenciál naplno.